Xây dựng Đảng

Công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát

SGGP
Lần đầu tiên, TPHCM có chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của toàn hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát bằng hình thức thích hợp. Về lâu dài, thành phố sẽ xây dựng dữ liệu điện tử để đạt hiệu quả hơn trong việc công khai.

UBND quận 1 công khai kết luận thanh tra tại Bệnh viện Quận 1 về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND quận 1 công khai kết luận thanh tra tại Bệnh viện Quận 1 về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Rõ vai để tránh sót lọt, trùng lắp

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM vừa công bố kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019. Kế hoạch xác định rõ công việc cụ thể của Ban Thường vụ Thành ủy, các ban đảng của Thành ủy, HĐND TP, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Thanh tra TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đoàn thể chính trị - xã hội trong năm 2019.

Về tổng thể, chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát tập trung vào những nội dung trọng điểm của thành phố như việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; nhiệm vụ đột phá cải cách hành chính; việc vận động người dân không xả rác ra đường và xuống kênh rạch… Trong đó, các ban đảng của Thành ủy tùy theo chức năng sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát cụ thể. 

Đơn cử, UBKT Thành ủy kiểm tra tổ chức đảng các cấp và đảng viên khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, gắn với việc thực hiện Quy định về 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy (quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước); về quản lý tài chính Đảng và các tài sản, tài chính, đầu tư công quan trọng.

Ban Nội chính Thành ủy kiểm tra về công tác phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt là “tham nhũng vặt”. Thanh tra TP tập trung vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoặc thực hiện thanh tra về lĩnh vực kinh tế - xã hội…

Cùng đó, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TPHCM cũng công bố kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát ở cấp mình. Quận ủy quận Thủ Đức công bố chi tiết các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát đến từng cơ quan, đơn vị trong năm 2019. Kế hoạch phân vai cụ thể giữa đơn vị chủ trì, đơn vị tham mưu và đơn vị phối hợp.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy huyện Bình Chánh Huỳnh Cao Cường cũng khẳng định, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh xây dựng kế hoạch tổng thể để việc kiểm tra, thanh tra, giám sát trên địa bàn không bị chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót. UBKT Huyện ủy cũng có kế hoạch phối hợp với Thanh tra huyện để hoạt động của 2 đơn vị đạt hiệu quả cao hơn.

Tạo điều kiện để người dân giám sát  

Đây là lần đầu tiên, TPHCM xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát tổng thể của toàn hệ thống chính trị TP. Việc này, theo UBKT Thành ủy là nhằm đảm bảo các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát trên toàn địa bàn thành phố không bị chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót.

Cùng đó là không để xảy ra tình trạng một cơ quan, đơn vị phải tiếp, làm việc với quá nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát trong một năm, ngoại trừ phải tiếp các đoàn của Trung ương.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tùy theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, định kỳ 3 tháng (hoặc kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát) phải công khai kết quả bằng hình thức thích hợp.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, việc công khai kết quả sẽ được thực hiện trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Trang thông tin điện tử Đảng bộ TPHCM hoặc Báo SGGP.

Về việc công khai kết quả, thời gian qua, ở cấp thành phố, định kỳ hàng quý, UBKT Thành ủy đã công bố công khai các vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng đến các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, điều này chưa được thực hiện ở cấp cơ sở.

Trước yêu cầu mới, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Ban Thường vụ Quận ủy đã yêu cầu UBKT Quận ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện việc công khai thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát bằng hình thức thích hợp.

Trong khi đó, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bình Chánh Huỳnh Cao Cường thông tin, UBKT Huyện ủy đang nghiên cứu, tham khảo hình thức công khai thông tin phù hợp để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện.

Liên quan đến nội dung này, tại một số cuộc họp gần đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã yêu cầu trừ những nội dung mật thì các nội dung còn lại của kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra phải được công khai. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng giao thực hiện dữ liệu điện tử để công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi và giám sát.

Đối với những đơn vị không thực hiện công khai, đại diện UBKT Thành ủy khẳng định, UBKT các cấp sẽ làm đầu mối nhắc nhở. Ở cấp thành phố, định kỳ 6 tháng, UBKT Thành ủy sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện. Đối với cấp dưới cũng phải được tổ chức thực hiện tương tự.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục