Xây dựng Đảng

Công khai kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng

SGGPO
Sáng 10-3, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, tập thể cấp ủy và đảng viên năm 2021. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Lê Thị Hồng Nga phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Lê Thị Hồng Nga phát biểu tại hội nghị

Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thời điểm xếp loại, đánh giá có 9.662 đảng viên có mặt để kiểm điểm và 76 tổ chức cơ sở Đảng đủ điều kiện đánh giá.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Lê Kim Tuyền cho biết, công tác triển khai, quán triệt quy định, hướng dẫn về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ khối năm 2021 được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ từ cấp khối đến cấp cơ sở và chi bộ trực thuộc.

Quá trình tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện đảm bảo đúng quan điểm, mục đích, nguyên tắc, thực hiện đầy đủ đối tượng, nội dung, các bước trong quy trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại. Chú trọng kiểm điểm sâu sắc, toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu về chất lượng kiểm điểm tự phê bình, phê bình và công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, tập thể cấp ủy và đảng viên năm 2021 được nâng lên.

Các tổ chức Đảng, tập thể cấp ủy, cá nhân đảng viên đều bám sát nội dung yêu cầu kiểm điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách nhiệm vụ được giao để kiểm điểm tự phê bình và phê bình; nhất là kiểm điểm nghiêm túc việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.
Công khai kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng ảnh 1 Các tập thể được tuyên dương tại hội nghị

 

Cùng với đó, rà soát, đối chiếu các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ tại chi bộ, đảng bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và việc thực hiện các quy định về nêu gương của Đảng. Nhìn chung kết quả kiểm điểm đạt yêu cầu, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nêu cao tính tự phê bình và phê bình những mặt hạn chế, có phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

Qua kiểm điểm, có 1.524 đảng viên, 15 tổ chức cơ sở Đảng và 114 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 31 đảng viên, 1 tổ chức Đảng và 6 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, 25 đảng viên bị xử lý kỷ luật. 

Song, việc tổ chức kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân đảng viên ở một vài đơn vị góp ý nhiều về thành tích, ưu điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị, chưa góp ý nhiều về công tác xây dựng Đảng. Số ít cấp ủy, cá nhân đảng viên khắc phục chậm, chưa triệt để, có những hạn chế, khuyết điểm phát sinh mới. Một số tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng có đảng viên sai phạm, qua kiểm điểm thấy rõ trách nhiệm của cấp ủy chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên để ngăn ngừa chủ động phát hiện sai phạm của đảng viên. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Lê Thị Hồng Nga nhấn mạnh, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, tập thể cấp ủy và đảng viên đã phản ánh sát thực hơn tình hình công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các cơ sở Đảng. 
Công khai kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng ảnh 2 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Lê Thị Hồng Nga tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cho các tổ chức cơ sở Đảng

Đồng chí yêu cầu các tập thể, cá nhân có hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ” phải xây dựng kế hoạch để khắc phục hạn chế, khuyết điểm; công khai kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng. Đồng thời, căn cứ vào kết quả kiểm điểm để rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối phát động đợt thi đua 90 ngày chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM (3-7-2007 – 3-7-2022) trong toàn Đảng bộ Khối. 

Theo đó, các cơ sở Đảng, đoàn thể khối xác định nội dung công trình thi đua và ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo tổ chức thực hiện ít nhất 1 công trình thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tham gia thực hiện có hiệu quả 2 chủ đề năm 2022 của thành phố là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” và “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Thời gian thi đua, từ ngày 15 -3 đến ngày 15 - 6.

Công khai kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng ảnh 3 Các đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021)

* Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối quyết định tặng giấy khen cho 11 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021; tặng giấy khen cho 3 Chi bộ và 32 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021). 

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục