Chính trị

Công bố nghị quyết lập đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

SGGPO
Sáng 9-9, tại Nhà Quốc hội, đoàn giám sát về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 đã họp phiên thứ nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự họp.

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng công bố Nghị quyết số 288/NQ-UBTVQH15 ngày 6-9-2021 về việc thực hiện các sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng là Phó Trưởng đoàn Thường trực; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh là Phó Trưởng đoàn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy là Tổ trưởng Tổ giúp việc đoàn giám sát…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, việc thực hiện các sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 là một trong 4 chuyên đề giám sát rất quan trọng được Quốc hội thông qua cho giai đoạn 2021-2022. Kết quả giám sát chuyên đề này sẽ là cơ sở cho việc đề xuất các kiến nghị, lộ trình tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2022 - 2030; kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn cũng như quy trình, cách thức thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030.

Trên cơ sở các Tờ trình, Đề án của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 47 nghị quyết về việc sắp xếp gần 600 xã và huyện tại 45 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Việc ban hành các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tác động rất lớn đến xã hội, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị ở các địa phương, tạo hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu đã nghe và cho ý kiến một số nội dung trong dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Báo cáo hàng tháng về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, cũng đã diễn ra phiên họp thứ nhất của đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021”. Chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát cho biết, hàng năm, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đều có giám sát vấn đề này qua báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao...
Công bố nghị quyết lập đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn giám sát  về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Gần đây, thực hiện phương châm cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân, Ban Dân nguyện được giao nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có báo cáo hàng tháng về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Tại phiên họp tháng 8 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lần đầu tiên nghe báo cáo, thảo luận về vấn đề này. Tháng 9, báo cáo này tiếp tục được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3, dự kiến khai mạc ngày 15-9 tới đây.

Theo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình làm Phó Trưởng đoàn Thường trực; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm làm Phó Trưởng đoàn.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục