Văn hóa - Giải trí

Công bố 86 hồ sơ xét tặng Nghệ nhân nhân dân

SGGP
Bộ VH-TT-DL vừa công bố 86 hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND) và 653 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể để lấy ý kiến của nhân dân trước khi hội đồng chuyên ngành cấp bộ họp xét. 

Trong số  86 hồ sơ xét tặng danh hiệu NNND do 54 hội đồng cấp tỉnh trình hội đồng chuyên ngành, Hà Nội có 15 hồ sơ, trong đó có những cái tên quen thuộc như NNƯT Nguyễn Thị Tuyết (Ánh Tuyết) - lĩnh vực ẩm thực; NNƯT Lưu Ngọc Đức - lĩnh vực tập quán tín ngưỡng… Tỉnh Bắc Ninh - cái nôi của dân ca quan họ có 7 hồ sơ xét tặng NNND, trong đó có NNƯT Tạ Thị Hình, NNƯT Nguyễn Thị Thềm, NNƯT Lê Văn Cần… 

Trong số hơn 700 hồ sơ xét tặng NNND, NNƯT đợt này không có hồ sơ nào của TPHCM. Danh sách hồ sơ xét tặng sẽ được đăng trên trang web của bộ và lấy ý kiến công khai đến hết ngày 16-12.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục