Chính trị

Công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

SGGPO
Toàn văn các nghị quyết sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội: www.quochoi.vn.

Quang cảnh phiên họp thứ 13 của UBTVQH

Quang cảnh phiên họp thứ 13 của UBTVQH

Đó là Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Toàn văn các nghị quyết sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội: www.quochoi.vn.

Thực hiện quy định tại khoản 2, điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký ban hành công văn số: 1313/TTKQH-TT về việc công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XV.

Đó là Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Trong đó, Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 đã được ban hành kèm theo Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và các dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 cũng như dự kiến tiến độ UBTVQH xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo đó, dự kiến tiến độ UBTVQH xem xét các dự án luật cụ thể như sau:

Phiên họp UBTVQH

UBTVQH cho ý kiến đối với dự án trình lần đầu hoặc thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp

UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trước khi trình QH thông qua

Ghi chú

THÁNG 8-2022

1. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022)

2. Luật Phòng thủ dân sự

Trình Quốc hội cho ý kiến tạikỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

THÁNG 9-2022

1. Luật Giá (sửa đổi)

2. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

3. Luật Đất đai (sửa đổi)

4. Luật Đấu thầu (sửa đổi)

5. Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022)

THÁNG 10-2022

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 theo yêu cầu của UBTVQH

 

THÁNG 11 và 12-2022

1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

2. Các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị, hoàn thành sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023)

THÁNG 2-2023

1. Luật Viễn thông (sửa đổi)

2. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

1. Luật Đấu thầu (sửa đổi)

2. Luật Giá (sửa đổi)

3. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

4. Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

5. Luật Phòng thủ dân sự

Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023)

THÁNG 3-2023

1. Luật Đất đai (sửa đổi) (để trình QH cho ý kiến lần 2)

2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

3. Luật Nhà ở (sửa đổi)

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023)

THÁNG 4-2023

1. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

2. Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 theo yêu cầu của UBTVQH

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023)

THÁNG 8-2023

1. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

2. Luật Lưu trữ (sửa đổi)

1. Luật Đất đai (sửa đổi)

2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

3. Luật Nhà ở (sửa đổi)

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

5. Luật Viễn thông (sửa đổi)

6. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023)

THÁNG 9-2023

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu của UBTVQH

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023)

THÁNG 12-2023

1. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

2. Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Trong trường hợp chuẩn bị kịp

Dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024)


ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục