Chính trị

Công bố 14 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất

SGGPO
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 14 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất vừa được Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gửi tới các cơ quan thông tin đại chúng.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng về nhân sự, kinh tế, xã hội...

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng về nhân sự, kinh tế, xã hội...

Đó là Nghị quyết số 08/2021/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 20/2021/QH15 về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Cũng về công tác nhân sự còn có Nghị quyết số 21/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Cơ quan lập pháp cũng đã thông qua Nghị quyết số 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Nghị quyết số 18/2021/QH15 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”.

Cùng với đó là Nghị quyết số 19/2021/QH15 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Nghị quyết số 22/2021/QH15 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 23/2021/QH15 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Đáng lưu ý, trong Nghị quyết chung về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - Nghị quyết số 30/2021/QH15 – Quốc hội chấp thuận việc Chính phủ ban hành Nghị quyết có những nội dung khác với luật định để phòng chống dịch Covid-19.

Toàn văn các nghị quyết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội (http//www.quochoi.vn).

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục