Chính trị

Công bố 13 nghị quyết của Quốc hội và 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

SGGPO
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 13 nghị quyết của Quốc hội và 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc . Ảnh: QUOCHOI

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc . Ảnh: QUOCHOI

Các Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua bao gồm Nghị quyết số 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); Nghị quyết số 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA); Nghị quyết số 104/2020/QH14 gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Cũng đã được cơ quan lập pháp thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua còn có Nghị quyết số 106/2020/QH14 chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24-11- 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11- 11-2016 của Quốc hội.

Trong công tác nhân sự, có các nghị quyết: Nghị quyết số 108/2020/QH14 bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết số 109/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (đối với ông Vương Đình Huệ); Nghị quyết số 110/2020/QH14 miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV (đối với bà Nguyễn Thanh Hải); Nghị quyết số 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết số 111/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia;

Bên cạnh đó, trong các lĩnh vực khác, Quốc hội cũng đã phê chuẩn Nghị quyết số 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu; Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thì điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được công bố là Nghị quyết số 966/NQ-UBTVQH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 ngày 29-12-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương).

Toàn văn các nghị quyết này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội: www.quochoi.vn

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục