Xã hội

Còn tham nhũng vặt, quyền lực mềm gây khó cho doanh nghiệp, người dân

SGGPO

Phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành nội vụ sáng nay 27-12, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh tới công tác thu hút,  tuyển dụng và sử dụng cán bộ, đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành nội vụ xác định vai trò, vị trí của mình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng cho rằng, năm 2019 toàn ngành nội vụ đã triển khai nhiều chính sách của Đảng về cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sáp nhập địa giới hành chính, các vấn đề tôn giáo và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận từ đầu năm 2019 bộ đã phối hợp với địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. 

Còn tham nhũng vặt, quyền lực mềm gây khó cho doanh nghiệp, người dân ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ cần lưu ý tới quản lý tổ chức nhà nước còn chưa theo kịp yêu cầu, theo kịp đòi hỏi của tình hình mới; một số nhiệm vụ, cơ quan ngang bộ phân định chưa được rõ, cơ chế hoạt động của sự nghiệp công lập chậm được đổi mới, còn cồng kềnh, phân tán; xã hội hóa các dịch vụ công còn hạn chế và kế hoạch tinh giản biên chế chưa đạt được yêu cầu, nhất là khối đơn vị sự nghiệp ở địa phương…
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng khẳng định, việc đánh giá công chức, viên chức, cán bộ năm qua còn chưa thực chất, chưa làm căn cứ cho các khâu khác trong công tác cán bộ, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu kém về năng lực. 
Vẫn còn tình trạng tham nhũng vặt, quyền lực mềm gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân khi giải quyết thủ tục hành chính; Đạo đức, văn hóa công vụ còn có biểu hiện vi phạm, chưa được chấn chỉnh kịp thời. 

Xác định năm 2020 là năm cuối thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp…, do đó nhiệm vụ của ngành nội vụ hết sức quan trọng, nặng nề. Phó Thủ tướng đề nghị toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ trong việc triển khai từng nhiệm vụ. 

Theo đó, tập trung công tác xây dựng thể chế, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định pháp luật về thể chế hóa, đầy đủ toàn diện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức, công vụ, phân cấp…

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng công tác quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; trong đó ban hành ngay quy định về quy hoạch bổ nhiệm cán bộ. Rà soát những vướng mắc bất cập trong công tác tuyển dụng công chức, nâng hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, hình thức. Xây dựng tiêu chí để đánh giá, bảo đảm cụ thể, lấy kết quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ là cơ sở để đánh giá, phân loại…

Việc xác định biên chế phải bảo đảm khoa học, sát thực tế, tránh áp đặt bình quân giữa các bộ, ngành, địa phương. Khẩn trương triển khai công việc để thực hiện cải cách tiền lương vào năm 2021 theo lộ trình Nghị quyết 27, trong đó ưu tiên xây dựng danh mục vị trí việc làm, xác định chức danh tương ứng. 

Nghiên cứu để xuất, xây dựng bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan ngành dọc của trung ương, bảo đảm tinh gọn, hợp lý; Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời nghiên cứu chế độ hợp đồng với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng cho rằng, nếu làm tốt nhiệm vụ trên thì sẽ đạt được kết quả rất lớn, góp phần đổi mới công tác công vụ, xây dựng bộ máy nhà nước, tổ chức cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với đó, nếu làm tốt cải cách tiền lương gắn với tinh giản biên chế, đặc biệt trong khu vực sự nghiệp công, xã hội hóa tốt sẽ tạo chuyển biến rất lớn. Đồng thời, công tác cán bộ như quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, khen thưởng, kỷ luật chúng ta làm công tâm, khách quan, nghiêm minh, đảo bảo quy định của nhà nước. Như vậy, mọi cán bộ, công chức có cơ hội như nhau khi phấn đấu, được xem xét công bằng khi họ đạt được những thành tích, kết quả công tác thực sự.

“Sự cạnh tranh lành mạnh là hết sức quan trọng, sự công bằng, công minh trong công tác cán bộ là động lực để chúng ta xây dựng một đội ngũ cán bộ giỏi, có chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ và có động lực cống hiến. Nếu công tác cán bộ không công khai, không minh bạch, vây cánh, địa phương, cục bộ, chạy chức, chạy bằng cấp, chạy này kia các thứ sẽ làm thui chột động lực phấn đấu của cán bộ giỏi, và là điều kiện để cán bộ cơ hội phát triển trong đội ngũ chúng ta”, Phó Thủ tướng nói.

Công tác cán bộ phải tạo điều kiện để cùng nhau phấn đấu trong sáng, phấn đấu tự thân bằng trình độ, năng lực, từ đó có một đội ngũ cán bộ công chức vừa hồng, vừa chuyên. Để mảnh đất cho tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu, hoặc bị thui chột ngọn lửa cống hiến. Một bộ phận sẽ chuyển qua chạy theo tiêu cực, số cán bộ xấu lại có điều kiện phát triển…

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục