Bút Sài Gòn

Coi hổng đặng

SGGP
- Trong kỳ điều hành mới nhất, giá bán lẻ xăng dầu xứ mình tiếp tục giảm nhẹ. Như vậy, chi phí trực tiếp dành cho đổ xăng đã giảm đáng kể so với đỉnh giá hồi tháng 6-2022. Nhưng tại sao xăng dầu giảm giá đã 5 lần, mà giá cả sinh hoạt vẫn bình chân như vại?

- Theo lý thuyết, khi chi phí vận tải giảm, giá cả các mặt hàng khác phải có độ trễ khi giảm theo. Nhưng thông lệ bán lẻ ở mình là khi đã tiến lên thì khó lui xuống. Cứ sau mỗi khúc tăng là có một bằng giá mới được thiết lập. Người bán cứ hè nhau neo giá cao, người mua đành chịu trận.

- Xét về mặt quản lý thị trường, vẫn có cách thôi. Đi canh ke từng tiểu thương bán lẻ ở chợ là không khả thi, nhưng kiểm tra giám sát kỹ các doanh nghiệp vận hành siêu thị lớn nhỏ và chuỗi cửa hàng bán lẻ là điều có thể làm. Ai kinh doanh cũng nhắm tới có lời, nếu lời quá xá sẽ làm lủng túi tiền người tiêu dùng. Giám sát giá đầu vào và đầu ra của siêu thị sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền. Cạnh tranh lành mạnh để hút khách hàng là động lực quyết định cho việc giảm giá.

- Thật ra chính hệ thống bán lẻ, dù ở chợ hay siêu thị, cũng là một bộ phận của tiêu dùng thôi. Lúc ngặt thì càng cần có thêm sự chia sẻ. Đa số gặp khó mà mình lẳng lặng hưởng lợi cao thì coi hổng đặng. 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục