Kinh tế

Có thể chế tốt cho các mô hình kinh tế mới

SGGP
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã diễn ra ngày 18-7.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những đóng góp của Bộ KH-ĐT trong thành tích chung của cả nước với tư cách cơ quan tổng hợp, tham mưu cho Chính phủ. Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng thể chế, chính sách, Bộ KH-ĐT đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư công. Một thành công khác là việc bộ đã chủ trì, nghiên cứu, tổng kết 30 năm thu hút, sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trình các cơ quan có thẩm quyền một đề án rất chất lượng về chiến lược thu hút FDI trong những năm tới…

Lưu ý về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bộ KH-ĐT, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với vai trò “Tổng tham mưu trưởng” về điều hành kinh tế vĩ mô, Bộ KH-ĐT cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương để điều hành nhịp nhàng tài khóa, tiền tệ, thương mại và các cân đối lớn của nền kinh tế. Các mô hình kinh tế mới, kinh doanh mới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 phải có thể chế tốt mới tận dụng được cơ hội để rút ngắn khoảng cách phát triển. Bộ KH-ĐT phải là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, đồng thời nghiên cứu thành lập một tổ công tác để yêu cầu các bộ, ngành rà soát liệt kê những vướng mắc về thể chế đang cản trở phát triển, định hướng khắc phục… 

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong 6 tháng qua, nền kinh tế tiếp nối được đà tăng trưởng và phát triển tích cực của năm 2018, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đặc biệt, Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực đầu tư cho phát triển của cả khu vực nhà nước và tư nhân. Đặc biệt, Bộ KH-ĐT cũng đang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục