Y tế - Sức khỏe

Cơ sở y tế công lập được xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

SGGPO
Các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc.  

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Y tế, Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm xã hội TPHCM về việc quy định mức thanh toán giá thuốc trúng thầu ở các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vụ quản lý của UBND TPHCM.

Cơ sở y tế công lập được xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc ảnh 1 Bệnh viện quận Bình Tân đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu thuốc Generic và gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2021 - 2022

Theo đó, các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc.

Chủ tịch UBND TPHCM chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM theo quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc.

Trường hợp Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM thì thực hiện theo nội dung của quyết định ủy quyền. Về việc quy định mức thanh toán giá thuốc trúng thầu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Về việc thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), quỹ BHYT thanh toán chi phí thuốc theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua vào của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc, phù hợp với phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường quản lý chặt chẽ việc lập và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, kiểm soát việc xây dựng giả kế hoạch mua thuốc của các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM để hạn chế sự chênh lệch giá thuốc trúng thầu trên địa bàn TPHCM.

Bảo hiểm xã hội TPHCM có trách nhiệm thanh toán chi phi tiền thuốc kịp thời theo quy định; phối hợp với Sở Y tế trong quá trình đấu thầu mua sắm thuốc của Sở Y tế và các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, Sở Y tế chủ trị phối hợp Bảo hiểm xã hội TPHCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết hoặc báo cáo UBND TPHCM xem xét giải quyết, đảm bảo việc cung cấp thuốc phục vụ nhu cầu điều trị cho người bệnh kịp thời, đúng quy định.

THÀNH SƠN

Tin cùng chuyên mục