Thế giới

Cơ sở dữ liệu gene vi sinh vật toàn cầu

SGGP
Vi sinh vật tồn tại khắp nơi trên Trái đất. Chúng ở trên da, trong ruột người, ở trong đất, trong các dòng sông và đại dương, tạo thành các quần thể vi sinh vật phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, sự phát triển của bệnh tật và thay đổi sinh thái trên Trái đất.

Cơ sở dữ liệu gene vi sinh vật toàn cầu

Các nhà khoa học từ Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Trung Quốc đã xây dựng thành công bộ cơ sở dữ liệu gene vi sinh vật toàn cầu đầy đủ nhất từ trước tới nay. Cơ sở dữ liệu gồm 303 triệu unigene (một đoạn ADN đại diện trình tự gene của sinh vật - ảnh) của các loài vi sinh vật tại 14 môi trường sống cơ bản, trong đó có cơ thể người và động vật, đất và nước.

Các nghiên cứu vi sinh vật trước đây thường được tiến hành dựa trên các môi trường sống như vi sinh vật trên cơ thể người và vi sinh vật trong môi trường biển. Nhưng danh mục lần này phân tích gene vi sinh vật trong nhiều môi trường sống khác nhau trên Trái đất. Đây là bước tiến lớn có giá trị đối với hoạt động nghiên cứu vi sinh vật trên thế giới.

Zhao Xingming, người đứng đầu nhóm AI y sinh tại Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ về trí tuệ bắt chước não bộ, của Đại học Phúc Đán (Thượng Hải, Trung Quốc) cho biết, cơ sở dữ liệu gene vi sinh vật toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác quan hệ giữa vi sinh vật với sức khỏe con người. Dựa trên danh mục này, nhóm nghiên cứu có thể nghiên cứu sâu hơn về tác động của vi sinh vật đến khả năng nhận biết và hành xử của não người.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục