Giáo dục

Cơ sở dạy thêm, học thêm phải thông báo công khai trước 30 ngày nếu dừng hoạt động

SGGPO
Sở GD-ĐT TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở GD-ĐT nhận định hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường thời gian qua cơ bản đã thực hiện tốt, có sự tham gia quản lý của các cấp lãnh đạo, hiệu trưởng và chính quyền địa phương. Các điều kiện về cơ sở vật chất, thời khóa biểu, chương trình, kế hoạch dạy thêm được quản lý chặt chẽ, học phí không cao, được phụ huynh tin tưởng. Tuy nhiên, việc quản lý dạy thêm, học thêm cần tiếp tục phát huy và phải được quản lý chặt chẽ và thường xuyên hơn.

Theo nội dung tờ trình, đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, mỗi lớp học thêm không quá 45 em. Tùy tình hình thực tế có thể tổ chức dạy thêm, học thêm trên nguyên tắc không gây ảnh hưởng, đan xen với các lớp học chính khóa, không dạy thêm, học thêm vào các ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ tết.

Mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần. Đơn vị tổ chức phải đảm bảo việc chọn lựa giáo viên và môn học theo nguyện vọng của học viên. Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, nhưng không vượt quá mức trần.

Nhà trường thu, chi và công khai thanh toán, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Riêng đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm. Trong đó, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm, công khai mức thu tiền học thêm, khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh theo quy định.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm phải cam kết với UBND phường/xã, thị trấn nơi đặt địa điểm dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học, an toàn phòng cháy chữa cháy, không gây ách tắc giao thông, giữ gìn trật tự, an ninh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT hướng dẫn mức thu (quy định rõ mức trần học phí đối với trường hợp dạy thêm, học thêm trong nhà trường), nội dung chi tiền học thêm và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, công tác thu, chi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thanh tra TP có trách nhiệm thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của UBND TP về các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức dạy thêm, học thêm. 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở GD-ĐT trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.
Cơ sở dạy thêm, học thêm phải thông báo công khai trước 30 ngày nếu dừng hoạt động ảnh 1 Đảm bảo quyền lợi của người tham gia dạy thêm, học thêm
Cũng theo văn bản này, UBND quận, huyện có trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn, kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Sở GD lưu ý, UBND các quận, huyện thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với UBND TP hoặc Sở GD-ĐT về tình hình quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.
Đặc biệt, hiệu trưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải đảm bảo quyền của người dạy thêm, học thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất 30 ngày, đồng thời hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Tất cả cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục