Bút Sài Gòn

Có lối ra

SGGP
- Chuyện này cũng thú vị: tuyến tàu khách Đà Nẵng - Lý Sơn (Quảng Ngãi) sắp thông. Sắp, là vì từ sự đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi đến việc thực thi sẽ phải có thêm sự chuẩn bị. Nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Nhưng sao trước đó, chính Sở GTVT Quảng Ngãi lại tham mưu không đồng ý về tuyến đường thủy này?

- Cấp sở cho rằng, năng lực vận chuyển hiện tại của các tàu địa phương đã dư công suất, vượt qua nhu cầu đi lại của người dân từ bờ ra đảo và ngược lại. Nhưng cấp tỉnh lại có tầm nhìn khác. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi thấy rằng tuyến Đà Nẵng - Lý Sơn chắc chắn sẽ làm tăng lượt du khách qua lại. Thu nhập của cả người dân, doanh nghiệp và ngân sách địa phương sẽ tăng lên do kết nối vùng. Nữa, tuyến đường thủy đông vui sẽ làm sâu sắc hơn việc bảo vệ chủ quyền đất nước.

- Đúng là chuyện “nắm tay nhau” giữa các tỉnh thành ở xứ mình nhiều khi hay trật vuột và… lỏng le. Tầm nhìn ngắn, cộng với tính cục bộ địa phương khiến lợi ích chung hay bị cắt khúc, không thông suốt. Không những du lịch mà không ít chuyện khác, mối dây hợp tác giữa các địa phương, vùng miền cứ phải cột tới cột lui. Thông được tuyến vận tải hành khách đường thủy nói trên, sẽ là tiền đề cho những mở mang khác nữa. Chuyện gì cũng vậy, cứ vì lợi chung là sẽ có lối ra.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục