Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyển từ học tập sang làm theo Bác

SGGP
Bộ Chính trị có Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó yêu cầu làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, triển khai Kết luận 01, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”. Đây được xem là bước chuyển trong thực hiện Chỉ thị 05. 

Giải quyết vấn đề thực tế

Theo Th.s Thạch Kim Hiếu, Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TPHCM, điểm nổi bật bài phát biểu của Tổng Bí thư và Kết luận 01 đã có sự định hướng một cách cụ thể những nội dung trọng tâm trên 3 vấn đề là học tập Bác, làm theo Bác và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, điểm mới quan trọng là phải “Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực”.

Th.s Thạch Kim Hiếu nhấn mạnh, việc chuyển từ học tập sang làm theo Bác có ý nghĩa to lớn, góp phần làm cho những giá trị của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu, lan tỏa hơn nữa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Điều này góp phần tạo sự chuyển hóa thực chất trong việc làm mỗi ngày của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Hơn thế, việc chuyển sang làm theo Bác một cách thực chất sẽ góp phần giải quyết những vấn đề thực tế bức xúc, các khâu đột phá trọng tâm đang đặt ra ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Chuyển từ học tập sang làm theo Bác ảnh 1 Những gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TPHCM trong chuyến về nguồn tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 
Kim Liên, tỉnh Nghệ An

Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1, phân tích, việc chuyển từ học tập sang làm theo Bác là rất phù hợp, bởi lâu nay đã có một quá trình vừa học tập và làm theo Bác lâu dài, nhuần nhuyễn về mặt lý luận lẫn thực tiễn.

Đồng thời, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các mục tiêu lớn đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp thì các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên phải làm theo Bác bằng hành động, kết quả thiết thực.

Mặt khác, cấp cơ sở là nơi thường xuyên tiếp xúc và gần gũi với nhân dân nhất nên việc chuyển từ học tập sang làm theo Bác bằng những hoạt động cụ thể để nhân dân thấy được vị trí, vai trò của Đảng trong cuộc sống hàng ngày rất gần gũi.

Tương tự, đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11, TPHCM, cho hay, quan điểm chỉ đạo chuyển từ học tập sang làm theo Bác thể hiện sự đúng đắn, phù hợp với tình hình, xu thế phát triển và có tính kế thừa. Việc chuyển từ học tập sang làm theo Bác chính là thực hiện học đi đôi với hành trong tư tưởng của Người.

Gắn với công tác chuyên môn

Theo Th.s Thạch Kim Hiếu, để việc chuyển sang làm theo Bác trở thành thực chất hơn cần thực hiện một cách đồng bộ.

Trước tiên, mỗi cấp ủy, đơn vị phải xác định được những vấn đề nào là đột phá, bức xúc nhất ở tổ chức mình từ đó lựa chọn nội dung làm theo Bác một cách thiết thực, phù hợp triển khai thành việc làm cụ thể.

Thứ hai, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, tiên phong trong việc làm theo Bác, nhất là giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và phong cách lãnh đạo dân chủ, gần dân, sát dân, hiểu dân, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hơn nữa, phải xem việc nêu gương trong làm theo Bác là tiêu chí quyết định về đánh giá hiệu quả lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cấp. Thứ ba, mỗi cấp ủy phải có chương trình, kế hoạch để việc làm theo Bác trở thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc làm theo phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đánh giá bằng định lượng để tạo động lực thực chất cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trong khi đó, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến khẳng định, thời gian tới quận quán triệt và tuyên truyền để cán bộ, đảng viên thông suốt, tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tùy vào tình hình, quận sẽ chỉ đạo các cơ sở phải có nội dung cụ thể trong làm theo Bác. Kết quả triển khai và thực hiện nội dung làm theo Bác tại từng cơ quan, đơn vị đề ra phải có cơ sở đánh giá, lượng hóa và chứng minh cụ thể.

Đặc biệt, nội dung làm theo Bác sẽ gắn với công việc chuyên môn, nhiệm vụ chính trị mà cơ quan, đơn vị phải thực hiện. Việc đăng ký các nội dung làm theo Bác và kết quả từng cơ sở phải được thẩm định của cơ quan chuyên môn và quyết định công nhận của Ban Thường vụ Quận ủy quận 1, tránh tình trạng đăng ký cho có để cuối năm báo cáo và thực hiện không hiệu quả.

Bí thư Quận ủy quận 11 Trương Quốc Lâm đánh giá, quận ủy tạo sự thúc đẩy, chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, hiện thực hóa bằng chương trình hành động, việc làm cụ thể; thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Đồng thời, coi trọng trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “muốn người ta theo mình thì phải làm gương trước” và “một tấm gương sáng bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục