Trách nhiệm xã hội

Chuyển giao nhiều đề án, dự án về an toàn thực phẩm

SGGP
UBND TPHCM vừa chấp thuận chuyển giao đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm và dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm từ Sở Công thương TPHCM sang Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.
Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM được giao nghiên cứu các quyết định của UBND TP về đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm và dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm; chủ trì công bố và triển khai các dự án; rà soát các nhiệm vụ được phân công, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chức năng nhằm đáp ứng mục tiêu đưa ra trong đề án.


THÀNH AN

Tin cùng chuyên mục