Video

Chuyên gia: An toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong trường học phải luôn được quan tâm thấu đáo

SGGPO

Theo các chuyên gia y tế, chuyên gia dinh dưỡng, trước các dịch bệnh đang diễn biến như hiện nay, câu chuyện đảm bảo thực phẩm an toàn và dinh dưỡng trong các đơn vị trường học luôn cần được quan tâm một cách thấu đáo.

Tin cùng chuyên mục