Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Chuyển đổi vị trí hơn 1.100 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

SGGPO

Ngày 14-4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát đi Thông cáo báo chí về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I và kế hoạch công tác quý II-2021.

Chuyển đổi vị trí hơn 1.100 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Trong kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP cho biết, đã mở hàng nghìn lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, các giải pháp phòng, chống tham nhũng thời gian qua cũng được đẩy mạnh.

Thanh tra đã kiểm tra hơn 1.000 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Công bố, công khai theo quy định của pháp luật kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, đã ban hành hơn 3.000 văn bản, sửa đổi, bổ sung hơn 400 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành trên 400 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 38 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 25 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 1.118 cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng, trong đó có 7 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng và đã xử lý 5 người.

Qua tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo TTCP phát hiện 9 vụ, 12 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Trong khi đó, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được TTCP nêu rõ: Thời gian qua, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết gần 5.000 vụ khiếu nại, tố cáo. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại cho công dân 23 tỷ đồng, 1 ha đất; trả lại quyền lợi cho gần 190 người, kiến nghị xử lý 83 người.

 

 

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục