Nông nghiệp

Chuyển đổi sản xuất thích ứng BĐKH ở vùng ven biển ĐBSCL

SGGP
Ngày 18-12, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tổ chức hội nghị đề xuất dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu hỗ trợ chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng ven biển ĐBSCL.

Tại hội thảo, ông Kevin Rutter, chuyên gia tư vấn của ADB tại Hà Nội chỉ ra các vấn đề mà ĐBSCL đang đối mặt. Đó là ứng dụng sản xuất nông nghiệp không bền vững, chuỗi giá trị nông nghiệp chưa hoàn thiện, khai thác quá độ tài nguyên thiên nhiên, BĐKH và nước biển dâng… Do đó, dự án sẽ tập trung đầu tư hợp phần đầu tiên là cơ sở hạ tầng giải quyết các vấn đề thích ứng với BĐKH. Dự án không chỉ nâng cấp cơ sở hạ tầng, mà còn chuyển đổi năng lực thích ứng BĐKH của nông dân, hướng đến nền nông nghiệp giá trị cao và thủy sản công nghệ cao.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết: “Với dự án này, tỉnh tập trung chuyển đổi theo chuỗi giá trị, đồng thời chọn ra một số cây con, để phát triển theo chuỗi. Sau đó, đầu tư hạ tầng phục vụ cho logistic từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm. Tỉnh mong muốn đầu tư hạ tầng cho phát triển các chuỗi có tác động liên thông với nhau, chứ không chỉ riêng rẽ một cây con nào”. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho rằng, các tỉnh cần xác định cụ thể không gian, vùng trọng điểm để triển khai dự án. Cần cụ thể hóa các đối tượng cây trồng vật nuôi trong một vùng, kết hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Cần có bức tranh chung, liên hoàn của các tỉnh ven biển với nhau. Khi dự án kết thúc thì vừa có giá trị tăng thêm vừa đáp ứng sinh kế của người dân, khắc phục yếu tố bất lợi, tham gia bảo vệ môi trường.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết, với sự quan tâm của Chính phủ, sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL đã được nâng lên. Chính phủ cũng đã có Nghị quyết 120 về “Phát triển ĐBSCL thích ứng với BĐKH”. Bên cạnh đó, các thể chế tài chính lớn trên thế giới đã hỗ trợ vùng, như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng ADB... Đặc biệt là Chính phủ Hà Lan đã có hỗ trợ chuyển đổi ở ĐBSCL. Tuy nhiên, do nguồn vốn là có hạn, nên dự án sẽ được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ ưu tiên 4 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi BĐKH. Chúng tôi sẽ lựa chọn các tỉnh tham gia dự án thông qua các tiêu chí như đủ khả năng vay, bị ảnh hưởng nhiều, chất lượng báo cáo của các đề xuất và kinh nghiệm thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA.

TÍN HUY

Tin cùng chuyên mục