Giao thông - Đô thị

Chuyển đổi 11 bến thủy nội địa

SGGPO
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định điều chuyển 11 bến thủy nội địa phục vụ du lịch từ Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố sang Trung tâm Quản lý đường thủy để quản lý.

Tin liên quan

Hàng loạt bến thủy nội địa chuyển đơn vị quản lý

Hàng loạt bến thủy nội địa chuyển đơn vị quản lý

Chiều 19-5, liên quan đến việc điều chuyển tài sản đối với 11 bến thủy nội địa phục vụ du lịch, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định điều chuyển 11 bến thủy nội địa phục vụ du lịch từ Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố sang Trung tâm Quản lý đường thủy để quản lý.

Lý do điều chuyển cho Trung tâm Quản lý đường thủy để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Cụ thể, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định, Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố và Trung tâm Quản lý đường thủy bàn giao, tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13-3-2018 của Chính phủ.

Giao Trung tâm Quản lý đường thủy căn cứ Nghị định này quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, các quy định có liên quan và chức năng, nhiệm vụ được giao, lập đề án khai thác, báo cáo Sở GTVT để lấy ý kiến của các đơn vị chức năng và hoàn chỉnh đề án, trình UBND TP đối với 11 bến thủy nội địa gồm: Bến Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, Bến khu dân cư Bình Hòa, Bến Chùa Hội Sơn, Bến trạm Chùa Long Hoa, Bến đường Bình Đông, Bến trạm văn phòng Phân khu 1, Bến trạm văn phòng Phân khu 2, Bến khu di tích Giồng Chùa, Bến Tắc Xuất - Cần Thạnh, Bến đò Phú Xuân - Phước Khánh và Bến Lò Gốm.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục