Xã hội

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 18% kế hoạch

SGGPO
Nguyên nhân là do nguồn hỗ trợ cho vay 25 triệu đồng/hộ là quá thấp, không đủ để xây dựng. Trong khi đó, nhiều hộ lại quá nghèo, không tự chủ được một phần, đồng thời cũng không có khả năng trả nợ, nên không vay vốn thực hiện. 
Ngày 16-1, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2017, các chương trình nhà ở xã hội đã được nhiều địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn đạt rất thấp, chỉ khoảng 18% so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân là do nguồn hỗ trợ cho vay 25 triệu đồng/hộ là quá thấp, không đủ để xây dựng. Trong khi đó, nhiều hộ lại quá nghèo, không tự chủ được một phần, đồng thời cũng không có khả năng trả nợ, nên không vay vốn thực hiện. 

Tương tự, chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo kế hoạch sẽ kết thúc trong năm 2017 nhưng đến thời điểm này cũng mới đạt 52% so với số lượng hộ cần hỗ trợ thực tế. Nguyên nhân là do các địa phương chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện, mặc dù nguồn vốn ngân sách đã cấp tới 70%.

Để giải quyết tình trạng này, trong năm 2018, Bộ Xây dựng đã đưa nhiệm vụ cải thiện chất lượng nhà ở cho người nghèo, người có công vào chương trình hành động. 

Cụ thể, sẽ hoàn thành dứt điểm chương trình hỗ trợ người có công về nhà ở. Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trọng điểm như Chương trình hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn về nhà ở, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở khu vực thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2, Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp...

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục