Giáo dục

Chương trình GDPT tổng thể sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm tải

SGGP
Theo Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể, bên cạnh những ý kiến đồng thuận, nhất trí cũng còn những ý kiến phản biện, đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo. 
Kết thúc việc đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể, Ban soạn thảo chương trình đã nhận được ý kiến đóng góp rộng rãi của nhiều chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân và 63/63 sở GD-ĐT.
Trước những đóng góp này, GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình GDPT mới cho biết, Ban soạn thảo dự kiến tiếp thu một số vấn đề. Cụ thể, sẽ điều chỉnh số lượng môn học, số tiết từng môn học theo hướng giảm tải. Ở cấp THPT, thực hiện dạy học phân hóa từ lớp 10; điều chỉnh hệ thống môn học bắt buộc, tự chọn ở các lớp 10, 11, 12 bảo đảm thống nhất theo yêu cầu định hướng nghề nghiệp, phù hợp với điều kiện Việt Nam; điều chỉnh cách thức học sinh tự chọn môn học để vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh vừa có tính khả thi đối với khả năng vận dụng linh hoạt của nhà trường. Về lộ trình thực hiện chương trình, SGK mới, GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, việc xây dựng chương trình, SGK mới đã và đang được tiến hành theo kế hoạch tổng thể. Quá trình triển khai thực hiện bám sát lộ trình đề ra song không nóng vội, duy ý chí mà dành ưu tiên cao nhất cho việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả của chương trình…

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục