Tự giới thiệu

Chương trình “Chạm một phút - sống thảnh thơi”

SGGP
SCB tặng tiền đến 50%, tối đa 100.000 đồng vào tài khoản thanh toán cho mỗi Khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán phí bảo hiểm cho giao dịch mua các sản phẩm bảo hiểm Bảo Long trong thời gian triển khai chương trình.

Chương trình “Chạm một phút - sống thảnh thơi”

1. Thời gian triển khai: 10-5-2021 - 30-6-2021

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng cá nhân có sử dụng SCB eBanking (Mobile Banking và Internet Banking)

3. Nội dung ưu đãi:

- SCB tặng tiền đến 50%, tối đa 100.000 đồng vào tài khoản thanh toán cho mỗi Khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán phí bảo hiểm cho giao dịch mua các sản phẩm bảo hiểm Bảo Long trong thời gian triển khai chương trình.

- Tỷ lệ tặng tiền theo từng sản phẩm bảo hiểm được quy định tại bảng dưới đây: 

Sản phẩm bảo hiểm Tỷ lệ tặng tiền

Bảo hiểm Tai nạn lái xe và người ngồi trên xe mô tô, xe máy (gói Sản phẩm Bảo hiểm Xe máy) 50% * Phí bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe, tối đa 50.000 VNĐ/giao dịch

Bảo hiểm Tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe (gói Sản phẩm Bảo hiểm Xe ô tô) 50% * Phí bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe, tối đa 100.000 VNĐ/ giao dịch

Bảo hiểm Tai nạn 24h 5% * Phí bảo hiểm, tối đa 100.000 VNĐ/giao dịch

Bảo hiểm Nhà tư nhân 5% * Phí bảo hiểm, tối đa 100.000 VNĐ/giao dịch

- Tổng số lượng giao dịch được tặng dự kiến: 1.000 giao dịch cho tất cả các sản phẩm bảo hiểm.

4. Điều kiện nhận ưu đãi/quà tặng:

- Một giao dịch thành công là giao dịch Khách hàng mua và hoàn tất việc thanh toán phí bảo hiểm cho từ 01 sản phẩm bảo hiểm Bảo Long theo quy định tại Mục 3 qua kênh SCB eBanking trong thời gian triển khai chương trình.

- Đối với trường hợp thực hiện nhiều giao dịch mua bảo hiểm cho cùng một đối tượng bảo hiểm duy nhất và có cùng một thời hạn bảo hiểm giống nhau thì chỉ được nhận ưu đãi 01 lần duy nhất.

- SCB sẽ tổng hợp danh sách Khách hàng nhận ưu đãi và tặng tiền vào tài khoản cho Khách hàng tối đa trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình.

- Khách hàng nhận ưu đãi nếu nằm trong khung chịu thuế theo quy định pháp luật, có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế phát sinh liên quan đến việc nhận ưu đãi của chương trình.

- Khi tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý cho SCB toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm khoản phí nào.

- Việc tổ chức chương trình phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.

- Đối với bất kỳ giao dịch nào SCB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ, trục lợi, không mang mục đích cá nhân, SCB có quyền loại trừ giao dịch đó ra khỏi chương trình và từ chối tặng tiền hoặc truy thu lại giá trị ưu đãi đã tặng Khách hàng mà không cần báo trước.

- Các giao dịch đã được tặng tiền sẽ không được hoàn phí bảo hiểm nếu Hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực do Khách hàng yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước hạn.

- Trong bất kì trường hợp xảy ra tranh chấp; khiếu nại, quyết định của SCB là quyết định cuối cùng.

- Các nội dung khác thực hiện theo quy định của SCB và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khuyến mại.

Tin cùng chuyên mục