Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt 2022-2023

Chung tay vì an sinh xã hội

SGGPO
Đà Nẵng luôn “điểm sáng” trong giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội ở miền Trung – Tây Nguyên. Nhiều chủ trương, chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời với tinh thần “không ai bị bỏ lại ở phía sau”, góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo nên thương hiệu địa phương.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục