Môi trường

Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương

SGGP
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa…, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

Kế hoạch đặt ra 4 nhóm mục tiêu chính, đó là thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế về việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa, mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương; bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; thực hiện thành công chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đạt được các mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ hàng năm và 5 năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TN-MT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy vai trò xung kích, chủ động sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động sâu rộng, tiến đến nói không với chất thải nhựa; cùng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

HÀ THU

Tin cùng chuyên mục