Chính trị

Chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

SGGP
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa yêu cầu những sở ban ngành được giao chủ trì khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án, chương trình phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Cụ thể, Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND TP trình UBND TPHCM báo cáo sơ kết một năm về quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện đề án tăng tỷ lệ điều tiết cho TPHCM giai đoạn 2021-2030 (thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội).

Trong chương trình cải cách hành chính, Sở Nội vụ trình UBND TP kết quả năm 2019 về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), trong đó có đề ra các giải pháp khắc phục thiếu sót của năm 2019 để thực hiện có hiệu quả trong năm 2020.

Ngoài ra, Sở KH-ĐT trình UBND TP kết quả thực hiện năm 2019 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), có phân tích các mặt mạnh, mặt hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục...

GIA MINH

Tin cùng chuyên mục