Chính trị

Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Những “trường hợp đặc biệt” được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng

SGGP
Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành chặt chẽ theo quy trình 5 bước và trình tự là chuẩn bị nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước; nhân sự mới tham gia sau; và cuối cùng là “trường hợp đặc biệt”. 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ TT-TT

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ TT-TT

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Bộ TT-TT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, nội dung tập huấn là nhìn lại những thành công, kết quả của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII. Trong đó, nhấn mạnh vấn đề tổng kết thực tiễn và đưa việc tổng kết thực tiễn lên trước việc nghiên cứu lý luận; nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII có nhiều điểm mới.

Cụ thể, số lượng cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ít hơn, chặt chẽ hơn so với khóa XII và việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cũng được đổi mới, hiệu quả hơn. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu kín giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 220 đồng chí, giảm gần 300 so với số quy hoạch khóa XII. Việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ và trước hết là tập trung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội XIII, không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa XIII, vừa quy hoạch nhân sự cho “các nhiệm kỳ tiếp theo” như nhiệm kỳ trước.

Ông Nguyễn Đức Hà cũng cho biết, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành chặt chẽ theo quy trình 5 bước và trình tự là chuẩn bị nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước; nhân sự mới tham gia sau; và cuối cùng là “trường hợp đặc biệt”. Những “trường hợp đặc biệt” so với quy định chung sẽ được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu với Đại hội XIII của Đảng.

Trong tổng số 1.590 đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, có 194 đại biểu đương nhiên, 1.381 đại biểu được bầu và 15 đại biểu được chỉ định; tăng 80 đại biểu so với Đại hội Đảng lần thứ XII.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục