Kinh tế

Chuẩn bị cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

SGGP
Ngày 25-9, hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 (bất thường) thông qua phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) - đã được tổ chức tại TPHCM.
Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa, bao gồm VRG cùng 20 công ty nông nghiệp và 4 đơn vị sự nghiệp, là trên 49.000 tỷ đồng.
Theo ông Trần Ngọc Thuận, Tổng giám đốc VRG, tập đoàn thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ mức giá bán 13.000 đồng/cổ phần, địa điểm bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.
Có 2 đối tượng chào bán: Bán cho người lao động và hộ nhận khoán, tổ chức công đoàn, với giá bán bằng 60% giá bán đấu giá thành công thấp nhất; bán cho người lao động có đủ điều kiện cam kết mua thêm cổ phần ưu đãi, với giá bán bằng giá bán đấu giá thành công thấp nhất.
Bán đấu giá công khai trên 475 triệu cổ phần (chiếm 11,8% vốn điều lệ; bằng 50% khối lượng cổ phần chào bán sau khi trừ đi số lượng chào bán cho người lao động, hộ nhận khoán và tổ chức công đoàn).
Bán cho nhà đầu tư chiến lược 11,8% vốn điều lệ. VRG đề xuất thời gian hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu là 3 tháng, kể từ ngày phương án cổ phần hóa được duyệt. 

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục