Xã hội

Chưa trình sửa Luật Đất đai trong năm 2021 ​

SGGPO
Theo đó, Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 các dự án, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10). 

Tin liên quan

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, chiều 10-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Có 460 ĐBQH tham gia biểu quyết, trong đó 454 ĐBQH tán thành, chiếm 94,0% tổng số ĐBQH, có 3 ĐB không tán thành và 3 ĐB không biểu quyết.

Theo đó, Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 các dự án, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10). Riêng Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp). Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) cũng được đưa thêm vào Chương trình năm 2020.

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được điều chỉnh lùi tiến độ từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (tháng 10-2020) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10-2021).

Với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Quốc hội quyết định: tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3-2021) sẽ thông qua 4 dự án, gồm Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (tháng 7-2021), Quốc hội sẽ chỉ thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10-2021), Quốc hội không thông qua dự án nào mà chỉ cho ý kiến về 6 dự án, gồm Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Như vậy, dự án Luật Đất đai vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện, chưa được trình ra Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp cũng đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục