Giao thông - Đô thị

Chưa nối thông được toàn tuyến đường Hồ Chí Minh

SGGP
Bộ GTVT vừa có ý kiến trả lời chất vấn của cử tri về tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh khi dự án này không thể nối thông toàn tuyển từ Pắc Pó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) vào năm 2020 theo kế hoạch.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Bộ GTVT cho biết, đến năm 2015, các dự án thành phần của dự án này đã được đồng loạt khởi công với tổng chiều dài 2.061km. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nhiều dự án phải dừng giãn tiến độ, bao gồm cả các dự án thành phần thuộc đường Hồ Chí Minh.

Đến năm 2020, dự án này vẫn còn 6 dự án thành phần, dài khoảng 279km, chưa cân đối được nguồn vốn. Bộ GTVT cũng cho biết, nhu cầu đầu tư giao thông trong giai đoạn 2021-2025 từ vốn ngân sách nhà nước rất lớn, khoảng 462.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn lực khó khăn, số vốn được phân bổ chỉ đạt 304.104 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Trong đó, Bộ GTVT cần bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng; 117.500 tỷ đồng cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới. Do đó, trong giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT mới cân đối bố trí vốn được cho 3 dự án thành phần thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh với tổng chiều dài 108km. Các đoạn còn lại với chiều dài 171km vẫn đang tiếp tục chờ cân đối nguồn vốn.

MINH DUY

Tin cùng chuyên mục