Cải cách hành chính

Chủ tịch UBND quận không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở một nơi

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, phường (mô hình chính quyền đô thị). 

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và chủ tịch UBND 16 quận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường. 

Số lượng phó chủ tịch UBND quận, phường cũng được quy định cụ thể. Trong đó, quận loại I có không quá 3 phó chủ tịch UBND; phường loại I, loại II có không quá 2 phó chủ tịch UBND; phường loại III có 1 phó chủ tịch UBND.

Thời gian bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm; Chủ tịch UBND quận, phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính quận, phường.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục