Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp

SGGPO
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu khắc phục cho được những bất cập, khuyết điểm đã được chỉ ra trong hệ thống pháp luật, như có chỗ, có nơi còn thiếu tính đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định, tính khả thi chưa cao, "tuổi thọ" ngắn...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng 22-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Viện Nghiên cứu lập pháp tuy mới thành lập được 13 năm, tuổi đời còn non trẻ nhưng đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao trên các mặt công tác như nghiên cứu khoa học lập pháp, tổ chức thông tin khoa học lập pháp và giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học…

Theo Chủ tịch Quốc hội, tới đây, Viện Nghiên cứu lập pháp cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội cụ thể hóa chủ trương của Đảng trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; phục vụ cho kiến tạo, phát triển.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu khắc phục cho được những bất cập, khuyết điểm đã được chỉ ra trong hệ thống pháp luật, như có chỗ, có nơi còn thiếu tính đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định, tính khả thi chưa cao, "tuổi thọ" ngắn…

Nhắc lại kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48 (yêu cầu hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, ổn định, khả thi cao), Chủ tịch Quốc hội lưu ý Viện Nghiên cứu lập pháp cần tập trung khắc phục cho được cả hai khuynh hướng làm cho “tuổi thọ” của luật quá ngắn. Đó là luật ống, luật khung, hoặc ngược lại, lại quy định chi tiết cả những vấn đề chưa đủ rõ, chưa đủ “độ chín”, nên khi thực tiễn thay đổi thì luật trở thành lạc hậu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp tích cực hỗ trợ Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ quan của Quốc hội nhằm đảm bảo thực chất, thiết thực, nhất là có những đề tài nghiên cứu xứng tầm nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Quốc hội Việt Nam và việc học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác Hồ trong tổ chức hoạt động của Quốc hội; tăng cường hợp tác quốc tế; tăng cường hợp tác với các cơ quan ngoài Quốc hội…

Nhằm góp phần đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp nhanh chóng xây dựng đề án đổi mới tổ chức hoạt động của Viện; thống nhất với Văn phòng Quốc hội đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 1050/2015/UBTVQH13 trên tinh thần Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc hội.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục