Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không nhân nhượng, không vi phạm nguyên tắc

SGGPO
Thảo luận về việc bổ sung kế hoạch ngân sách Trung ương năm 2022 phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thẳng thắn yêu cầu: Cứ đúng nghị quyết mà làm, không nhân nhượng, không vi phạm nguyên tắc.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Bày tỏ sự chưa hài lòng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 rất chậm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tác động rộng lớn đến đối tượng thụ hưởng. Đến nay, hành động rất chậm chạp! Nghị quyết của Quốc hội ban hành với tiến độ thực hiện 5 năm, giờ đã hết 1,5 năm mà vẫn còn loay hoay. Do đó cần đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, chậm trễ ở đâu, do ai. 

Đó cũng là lý do vì sao đây là một trong những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất trình Quốc hội giám sát tối cao trong năm 2023.

“Quốc hội chọn thì đó là giám sát tối cao, Quốc hội không chọn thì trở thành giám sát của UBTVQH, tức là chắc chắn sẽ giám sát. Đề nghị các bộ, ngành, các cấp quán triệt ý thức trách nhiệm của mình đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thẳng thắn yêu cầu: “Cứ đúng nghị quyết mà làm, không nhân nhượng, không vi phạm nguyên tắc. Cái nào không rõ, giải trình không thoả đáng thì để lại, không phân bổ lần này, nếu không tôi không ký nghị quyết đâu!”.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTVQH thống nhất về mặt nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến để phân bổ theo đúng nguyên tắc đã nêu trong nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không phân tán dàn trải hay chồng chéo.

UBTVQH giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp Ủy ban Pháp luật và các cơ quan rà soát các dự án để xác định mức vốn phân bổ, hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo nghị quyết xin ý kiến UBTVQH bằng văn bản.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục