Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: “Cụ thể hóa cơ chế để người dân tham gia bảo vệ Hiến pháp”

SGGPO
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng dự thảo Chuyên đề đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng để trình Đảng đoàn Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong bảo vệ Hiến pháp; nhấn mạnh và cụ thể hóa cơ chế để người dân tham gia bảo vệ Hiến pháp. Bên cạnh đó, cần phân tích thêm cơ chế ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận phiên họp

Chiều 3-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện 4 chuyên đề được phân công thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về việc hoàn thiện Chuyên đề số 12 "Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Đề án và Đảng đoàn Quốc hội, Chuyên đề số 12 phải hoàn thành chậm nhất là ngày 30-11-2021.

Báo cáo tại phiên họp, TS Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, cho biết cơ bản các ý kiến đều đánh giá dự thảo Chuyên đề bảo đảm cả về mặt lý luận và thực tiễn; tính chính trị - pháp lý trong các đánh giá, nhận định; bảo đảm về mặt tiến độ và kế hoạch mà Ban Chỉ đạo đề ra. Tiểu ban xây dựng Chuyên đề số 12 đã tiếp thu tối đa ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 2.

Theo đó, dự thảo Chuyên đề đã làm rõ và thống nhất nhận thức chung về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, yếu tố cấu thành của cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam; đánh giá khái quát thực trạng quy định pháp luật về cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở nước ta hiện nay và làm rõ sự phát triển trong quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp và hệ thống các văn bản pháp luật về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp, các hoạt động có liên quan đến bảo vệ Hiến pháp…

Dự thảo Chuyên đề cũng đã dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở nước ta giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn 2030-2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng dự thảo Chuyên đề đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng để trình Đảng đoàn Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong bảo vệ Hiến pháp; nhấn mạnh và cụ thể hóa cơ chế để người dân tham gia bảo vệ Hiến pháp. Bên cạnh đó, cần phân tích thêm cơ chế ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm Hiến pháp.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với các phương án Tiểu ban đã trình, cụ thể hóa và tăng cường hơn các hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ Hiến pháp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chính phủ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân.

Đối với giai đoạn sau năm 2030, định hướng sau năm 2045, hiện vẫn còn ý kiến khác nhau, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tiểu ban xây dựng Chuyên đề số 12 tiếp tục hoàn thiện, chọn phương án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta để trình Ban chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến.  

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục