Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần thiết thì 1 tỷ đồng cũng chi, không cần thì 1 đồng cũng không chi

SGGPO
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tiết kiệm về tài chính không đơn thuần là cắt xén chi tiêu, mà phải thực hiện đúng với tinh thần của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. “1 tỷ đồng mà thực sự cần thiết thì chi ngay, nhưng 1 đồng mà không cần thiết thì cũng không chi”, đồng chí Vương Đình Huệ nói.

Sáng nay 23-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc của đoàn giám sát của Quốc hội với Bộ Tài chính. 

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, từ năm 2016 đến năm 2021, các đơn vị của Bộ Tài chính đã tiết kiệm được hơn 6.000 tỷ đồng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần thiết thì 1 tỷ đồng cũng chi, không cần thì 1 đồng cũng không chi ảnh 1 Quang cảnh phiên làm việc 

Bộ đã thực hiện đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021, trong đó, cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch, cắt giảm tạm dừng các dự án, hạng mục công trình chưa cần thiết… Tính đến năm 2021, Bộ Tài chính đã tinh giản biên chế đạt 106% kế hoạch, giảm 36 đơn vị xuống còn 28 đơn vị. 

Về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2021, Bộ Tài chính đã giảm chi ngân sách nhà nước được khoảng hơn 22.300 tỷ đồng. Năm 2021, tiếp tục giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 3.260 tỷ đồng gắn với tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Đáng lưu ý, qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước giai đoạn 2016-2020, bộ đã giảm giá trị đề nghị quyết toán hơn 27.000 tỷ đồng; chuyển dịch hơn 230.000ha đất sang các mục đích phi nông nghiệp; xử lý, thu hồi, yêu cầu đưa vào sử dụng 100.000ha đất của các dự án chậm triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Bộ Tài chính là bộ vừa phải thực hành tiết kiệm chống lãng phí, vừa có trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Bộ Tài chính cần cải tiến báo cáo, không rập khuôn, không nặng về trình bày mà phải vừa đảm bảo tính toàn diện nhưng lại có trọng tâm, trọng điểm theo từng chuyên đề cụ thể.

Đặc biệt, cần nhận thức rằng tiết kiệm về tài chính không đơn thuần là cắt xén chi tiêu, mà phải đúng như tinh thần của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghĩa là thực hiện cùng một công việc được giao với chi phí ít hơn; cùng một nguồn lực như nhau nhưng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần đề xuất với Chính phủ rà soát thu chi thường xuyên; phân cấp cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, gắn với đó là cơ chế khoán chi; xem lại các chi tiêu về định mức công, chi tiêu công, khoán xe công dựa trên tình hình thực tế ở địa phương, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa; xem xét lại phát hành trái phiếu chính phủ.

Về quản lý thuế, Chính phủ rà soát lại việc miễn, giảm thuế xử lý bằng công văn, nhất là các doanh nghiệp FDI, thay vào đó là nghị quyết, quyết định để vừa đảm bảo cho nhà đầu tư và mặt bằng kinh doanh chung; đề nghị Chính phủ xử lý tồn đọng của các dự án BT, BOT. Về quản lý nợ công, cần rà lại những nghị định xem đã áp dụng theo đúng luật hay chưa…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần thiết thì 1 tỷ đồng cũng chi, không cần thì 1 đồng cũng không chi ảnh 2 Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, số tiền thất thoát, lãng phí không kém gì những vụ án tham nhũng lớn, thậm chí xét bình diện cả nước còn lớn hơn

Người đứng đầu Quốc hội yêu cầu Đoàn giám sát nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ đổi mới việc ban hành chương trình hành động hàng năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực nổi lên và đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ ràng. Khi ban hành xong cũng cần tổ chức triển khai, thu thập tài liệu, đánh giá và tổng kết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nên chăng sau giám sát tối cao của Quốc hội lần này, có thể tổ chức cuộc vận động hay phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng, khu vực công và tư, về nguồn nhân lực, vật lực và tài lực.

"Chúng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Như nhận định trong văn kiện Đại hội Đảng đã đề cập, thực trạng lãng phí này ngày càng tinh vi, phức tạp và còn nghiêm trọng. Số tiền thất thoát, lãng phí không kém gì những vụ án tham nhũng lớn, thậm chí xét bình diện cả nước còn lớn hơn", Chủ tịch Quốc hội phân tích.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục