Chính trị

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp về chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

SGGPO
Ngày 19-10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc Đề án ''Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045''.

 Tại phiên họp này, các thành viên Ban Chỉ đạo xem xét cho ý kiến về dự thảo các báo cáo chuyên đề số 10 về “Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”; chuyên đề số 12 về “Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”…

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp về chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục rà soát, quán triệt một số nguyên tắc chung xuyên suốt tất cả chuyên đề

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, quán triệt một số nguyên tắc chung xuyên suốt tất cả chuyên đề. Trong đó, Nhà nước pháp quyền là giá trị chung của nhân loại; mô hình nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vừa mang các giá trị phổ quát của nhân loại vừa có nét đặc thù của định hướng XHCN. Trong điều kiện của nước ta là một Đảng cầm quyền, các nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy nhà nước cũng có những nét đặc thù như nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp…

“Các Tiểu ban được phân công cần tiếp tục rà soát, thể hiện rõ các nguyên tắc này, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, các quan điểm, chủ trương lớn của Đảng. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phối hợp, kết nối thông tin giữa các tiểu ban của Đảng đoàn Quốc hội cũng như với các cơ quan khác được phân công xây dựng các chuyên đề; tuân thủ tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất trong tổng thể chung của đề án”, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo.

Với chuyên đề số 10 về “Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cùng với các cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm soát việc thực hiện quyền lực của các cơ quan nhà nước, cần nghiên cứu cơ chế kiểm soát quyền lực của các thiết chế khác trong hệ thống chính trị như công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, các tổ chức chính trị xã hội; giám sát, phản biện của nhân dân…

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục