Kinh tế

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Phải đưa ra giải pháp để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

SGGPO
Giai đoạn 2016-2020, TPHCM đã thực hiện đầu tư 1.799 dự án, trong đó có 521 dự án chuyển tiếp, 1.278 dự án khởi công mới. Tổng mức vốn giải ngân giai đoạn 2016 - 2020 hơn 119.174 tỷ đồng (đạt 86,06% so với kế hoạch vốn được giao).

Sáng 24-8, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND TPHCM về kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn TPHCM.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì phiên họp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Phải đưa ra giải pháp để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án  ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Phiên họp giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giai đoạn 2016-2020, TPHCM thực hiện đầu tư 1.799 dự án

Phát biểu khai mạc tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, thời gian qua, công tác đầu tư công trên địa bàn luôn được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quan tâm chỉ đạo rất tập trung, HĐND TPHCM đã ban hành nhiều nghị quyết, UBND TPHCM đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều biện pháp quyết liệt. Trong quá trình thực hiện, Thường trực HĐND TPHCM đã giao các Ban HĐND TPHCM tổ chức nhiều cuộc khảo sát, giám sát. Qua đó ghi nhận công tác đầu tư công trên địa bàn TPHCM đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. 

Trong đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công hàng năm của TPHCM phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các nghị định, hướng dẫn có liên quan; tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức và cơ bản thực hiện theo các mục tiêu ưu tiên được HĐND TPHCM thông qua.

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, HĐND TPHCM đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với nguồn ngân sách Thành phố là 150.000 tỷ đồng. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được thông qua, HĐND TPHCM đã ban hành các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công cho năm kế hoạch, với tổng vốn đã phân bổ là 149.997 tỷ đồng, đạt 99,99%.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Phải đưa ra giải pháp để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án  ảnh 2 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm được HĐND TPHCM thông qua, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách TPHCM, trong giai đoạn 2016-2020, UBND TPHCM đã giao tổng số vốn kế hoạch đầu tư công là hơn 138.472 tỷ đồng (đạt 92,3% so với kế hoạch vốn được HĐND TP thông qua).

Các công trình, dự án được TPHCM lựa chọn đầu tư có trọng tâm, theo thứ tự ưu tiên, tập trung bám sát 7 Chương trình đột phá của Thành phố. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, TPHCM đã thực hiện đầu tư 1.799 dự án, trong đó có 521 dự án chuyển tiếp, 1.278 dự án khởi công mới.

Trong giai đoạn này, có 780 dự án được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đã tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của người dân TPHCM, góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết nhu cầu về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, quốc phòng, an ninh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Tổng mức vốn giải ngân giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 119.174 tỷ đồng (đạt 86,06% so với kế hoạch vốn được giao).

Dù vậy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận xét, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư công trên địa bàn TPHCM cũng còn những khó khăn, vướng mắc và hạn chế. Đó là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để tiến hành thi công. Công tác phối hợp trong giải ngân đầu tư công và triển khai thực hiện dự án còn hạn chế. Còn bị động trong huy động các nguồn lực khác và sự tham gia của các thành phần kinh tế (thông qua hình thức hợp tác công tư) để bổ sung, hỗ trợ cho cho đầu tư công. Các dự án sử dụng vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA) đang triển khai thực hiện đầu tư chậm tiến độ phải gia hạn thời gian thực hiện, điều chỉnh tổng mức đầu tư…

Nêu rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, trong phiên họp giải trình lần này, Thường trực HĐND TPHCM lựa chọn nội dung về kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn TPHCM để yêu cầu UBND TPHCM, lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư, các sở, ban ngành có liên quan của Thành phố giải trình tập trung vào một số nội dung. Cụ thể, năm 2022 là năm thứ hai triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được HĐND TPHCM thông qua là gần 35.517 tỷ đồng; UBND TPHCM đã giao kế hoạch vốn là hơn 29.464 tỷ đồng, đạt 82,95%. Tuy nhiên, tính đến ngày 12-8-2022, TPHCM mới giải ngân đạt tỷ lệ 29% so với tổng kế hoạch vốn được giao.

Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn TPHCM có tiến độ giải ngân chậm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để tiến hành thi công. 

Công tác phối hợp giữa các sở ngành, quận huyện, các đơn vị chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện dự án đầu tư chưa chặt chẽ, đồng bộ. Tình trạng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án chưa được khắc phục như có 16 dự UBND TPHCM đã trình HĐND TPHCM (khóa X) tại kỳ họp thứ 6 thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có tăng tổng mức đầu tư dự án.

Một số dự án PPP đang thực hiện còn dở dang, chưa được xử lý dứt điểm các vướng mắc để dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan lĩnh vực đầu tư công khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM chưa được tháo gỡ kịp thời. 

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Phải đưa ra giải pháp để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án  ảnh 3 Các đại biểu HĐND TPHCM tại Phiên họp giải trình về kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn TP. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Phiên giải trình lần này cũng là dịp để HĐND TPHCM và UBND TPHCM đánh giá lại kết quả thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn Thành phố trong thời gian từ khi Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực và sau khi HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết số 99 về ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó là những vấn đề có liên quan lĩnh vực đầu tư công khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM theo Nghị quyết số 131 Quốc hội và Nghị định số 33 của Chính phủ”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đồng thời Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định, thông qua hoạt động giải trình để các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng của TPHCM, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, các đơn vị chủ đầu tư dự án thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn. Qua đó tìm ra các giải pháp, cơ chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn TPHCM trong thời gian tới. 

Tại phiên họp giải trình, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đại biểu, các cá nhân chịu trách nhiệm giải trình tập trung đánh giá đúng những mặt tích cực và những mặt hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn TPHCM.

“Phải giải trình cho được những nguyên nhân vì sao còn hạn chế, đi kèm là trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan của thành phố”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh. Đồng thời yêu cầu phải đưa ra những giải pháp để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới, nhất là công tác phân bổ kế hoạch vốn hàng năm; công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện dự án đầu tư; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác phối hợp trong triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công…

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục