Chính trị

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải: Kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm

SGGP
Với phương châm không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Kiểm tra của Đảng bộ TPHCM đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng.

Đồng chí Dương Ngọc Hải

Đồng chí Dương Ngọc Hải

Phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM, về những kết quả đạt được và một số nhiệm vụ trọng tâm.

PHÓNG VIÊN: Đồng chí nhận xét thế nào về kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ở TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2022?

Đồng chí DƯƠNG NGỌC HẢI: Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Kiểm tra của TPHCM đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng. Cụ thể, ngành tập trung kiểm tra, giám sát nhiều nội dung quan trọng. Đó là việc thực hiện những chương trình, đề án quan trọng; việc thực hiện các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác cán bộ... 

Qua kết quả kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2022, UBKT Thành ủy TPHCM nhận thấy công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ TPHCM tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả tiếp tục được nâng lên. Nhiều vụ việc đã được UBKT cấp ủy các cấp chủ động tham mưu, thực hiện. Những vụ việc đã được kết luận có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, cũng đã được xem xét, xử lý nghiêm minh. Từ thực tiễn của quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp ủy các cấp đã kịp thời kiến nghị các cơ quan có liên quan điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp với thực tế.

Việc chủ động kiểm tra đối với đảng viên, tổ chức có dấu hiệu vi phạm, nhất là với vụ việc dư luận xã hội quan tâm, đã được tập trung ra sao?

Thời gian qua, ngành Kiểm tra của Đảng đã tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, UBKT Thành ủy TPHCM và UBKT cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 38 tổ chức đảng và 57 đảng viên. Trong đó, liên quan đến vụ án Công ty CP Công nghệ Việt Á, UBKT Thành ủy TPHCM đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên; đồng thời giám sát chuyên đề đối với 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Về nội dung kiểm tra, giám sát có liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm kit test Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Một trong những điểm mới trong Quy định 22-QĐ/TW của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, là việc chủ động xem xét, xử lý đảng viên vi phạm pháp luật. Đồng chí cho biết, UBKT Thành ủy TPHCM đã triển khai nội dung này như thế nào?

Căn cứ các quy định của Đảng và từ thực tiễn của quá trình tham gia các đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương, UBKT Thành ủy TPHCM đã chủ động chỉ đạo kiểm tra, xem xét và xử lý kỷ luật đối với các trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật, không chờ tuyên án của tòa án.

Trong năm 2021 và 2022, UBKT Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo xem xét, xử lý đối với 79 đảng viên, trong 22 vụ án. Trong đó có 4 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2021. 

UBKT Thành ủy TPHCM cũng hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật 23 đảng viên bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng theo thẩm quyền. Riêng UBKT Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật cảnh cáo 8 đảng viên, khai trừ khỏi Đảng 31 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật cách chức 1 đảng viên, khai trừ khỏi Đảng 16 đảng viên. UBKT Thành ủy TPHCM cũng chủ động phối hợp với TAND TPHCM rà soát các trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật bị tòa án xét xử, kết án nhưng chưa bị xử lý kỷ luật Đảng. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã khai trừ khỏi Đảng 35 đảng viên theo thẩm quyền. 

Thời gian tới, UBKT Thành ủy TPHCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán,… để nắm chắc thông tin về các trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm pháp luật để xem xét, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai kết quả xử lý.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành kiểm tra của Đảng bộ TPHCM trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí? 

Vừa qua, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản mới rất quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, đã kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định mới phù hợp với thực tiễn phát sinh. Do đó, để cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TPHCM, trong thời gian tới chúng tôi tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là việc tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt sâu, kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Thành ủy TPHCM về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, kịp thời thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thông tin cho cơ quan báo chí về kết quả của các kỳ họp của UBKT Thành ủy TPHCM, của UBKT cấp ủy các cấp. Trong đó, chúng tôi chú trọng thông tin, tuyên truyền việc giới thiệu, nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 

Ngành Kiểm tra của Đảng coi trọng công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, tổ chức kinh tế,...  và chủ động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới cũng như đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, những tập thể, cá nhân có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề quan trọng, bức thiết, nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm.

Ngành Kiểm tra của Đảng bộ TPHCM sẽ tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để giúp cho tổ chức đảng, đảng viên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của cả tập thể
Đồng chí DƯƠNG NGỌC HẢI 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
 


Ngành Kiểm tra của Đảng bộ TPHCM cũng chú trọng việc đổi mới nội dung, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, điều tra, giám sát của các cơ quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân, giữa kiểm tra, giám sát của cấp trên với tự kiểm tra, giám sát của cấp dưới.

Cùng với đó là việc quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ kiểm tra cấp ủy các cấp, cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức trong sáng. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, về các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, về việc kê khai tài sản, thu nhập, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

Ngành Kiểm tra của Đảng bộ TPHCM cũng sẽ thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chương trình phòng chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, TPHCM và của các đơn vị,… để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp của Đảng bộ TPHCM đã kiểm tra đối với 421 tổ chức đảng, 555 đảng viên; giám sát đối với 272 tổ chức đảng, 364 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 506 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 271 tổ chức đảng và 270 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 485 tổ chức đảng; tiếp nhận, xử lý 394 đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị. 
Về thi hành kỷ luật đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật khiển trách 3 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 205 đảng viên (khiển trách 120 đảng viên, cảnh cáo 36 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 48 đảng viên).

QUỐC VIỆT - KIỀU PHONG thực hiện

Tin cùng chuyên mục