Sáng tác

Chữ Nhân dân được viết hoa trong Hiến pháp

SGGP
Nhân dân - nhịp cầu chắc bền
Bắc xuyên qua thời gian
Từ thời đại Vua Hùng dựng nước
Đất nước bao phen quằn quại ách ngoại xâm
Vẫn giành và giữ nền độc lập vẹn toàn!

Dễ mấy ai quên:
Khi vó ngựa Nguyên - Mông
Giẫm nát cỏ từ Âu sang Á
Nhưng chạm đến Việt Nam
Ba lần đều đại bại
Bởi bức tường thành vĩ đại - Nhân dân!
Đảng ra đời, bóng tối dần tan
Nhân dân vùng lên phá xiềng gông nô lệ
Lập nên Nhà nước của mình
Từ kiếp ngựa trâu, nay trở thành người chủ!

Còn nhớ:
Bốn tháng sau ngày lập Nước
Tự tay người dân ghi phiếu bầu Quốc hội đầu tiên
Lựa chọn người nói thay tiếng lòng mình!

Đã thành thông lệ
Mỗi kỳ họp, trong Chương trình nghị sự
Việc đầu tiên
Quốc hội nghe cử tri kiến nghị
Thảo luận những điều Dân muốn, Dân mong
Sự đồng thuận Nhân dân đã làm nên sức mạnh!

Ngẫm lời Nguyễn Trãi đã ghi:
Chở thuyền là Dân
Lật thuyền cũng là Dân
Càng thấm lời Bác dặn:
Gốc có vững, cây mới bền
Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân
Đâu phải ngẫu nhiên
Lần đầu chữ Nhân dân
Được viết hoa ngay trang đầu Hiến pháp!
Khi ý Đảng - lòng Dân hòa nhịp
Đất nước này vạn thuở phồn vinh!

NGUYỄN HỒNG VINH

Tin cùng chuyên mục