Chính trị

Chủ nghĩa cá nhân và sự tha hóa quyền lực

SGGP
Hội nghị toàn quốc triển khai kết luận về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Đây là những nội dung được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đặc biệt quan tâm.

Chương trình văn nghệ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 1 năm thành lập  TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chương trình văn nghệ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 1 năm thành lập TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận diện sâu sắc biểu hiện cơ hội

Với nhiều nội dung đã có trước đó (ở các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII), Kết luận Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Quy định 37-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm” được bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp với thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng và hệ thống chính trị của chúng ta trong tình hình mới hiện nay. Qua đó đã khẳng định Đảng ta kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những sai phạm.

Thực tế những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua cho thấy có những cán bộ, đảng viên khi đứng đầu tổ chức, nắm giữ quyền lực trong tay thì mang nặng chủ nghĩa cá nhân. Đặc biệt nguy hại khi tổ chức Đảng ở đó đang yếu kém (cấp ủy Đảng, Ban cán sự Đảng ở các bộ, ban, ngành, địa phương...) thì quyền lực “vô song” này trở thành tai họa cho lợi ích chính đáng của từng Đảng bộ, địa phương và cơ quan, đơn vị.

Bác Hồ trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã chỉ rõ nhiều biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân. Đó là việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết, không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”, ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, độc đoán, chuyên quyền…

Diễn biến thực tế công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong những năm gần đây cho thấy, chủ nghĩa cá nhân đã bộc lộ những biểu hiện mới vô cùng nguy hại. Rõ rệt nhất là thói ích kỷ, cơ hội, thực dụng, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực, vô cảm trước những khó khăn bức xúc của nhân dân.

Ở đây cần nhận diện thật sâu sắc biểu hiện cơ hội, thường bộc lộ ở thái độ “ẩn mình”, không thể hiện rõ ràng quan điểm chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, “dĩ hòa vi quý”, luồn lách, nịnh bợ, kéo bè kéo cánh, cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm”… Nếu không có “cặp mắt tinh đời”, không dễ phát hiện vạch mặt và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực này.

Thực dụng cũng là biểu hiện vô cùng nguy hại của chủ nghĩa cá nhân. Nó được xem là thủ thuật, hình thức của giao tiếp xã hội với thái độ và cách hành xử để đạt lợi ích cho cá nhân. Cái nguy hiểm nhất hiện nay, “thực dụng chính trị” là biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về đạo đức, lối sống, gắn liền với sự hám danh, hám quyền lực. Bằng mọi cách, mọi “thủ đoạn” để có quyền lực và nắm quyền lực trong tay nhằm phục vụ cho mưu đồ cá nhân, gia đình, “nhóm lợi ích”. Các vụ đại án đã và đang được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý đã minh chứng rõ ràng hơn việc chạy chức, chạy quyền để có quyền lực - những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, “thói thực dụng chính trị”.

Để chủ nghĩa cá nhân không có “đất sống”

Để chống chủ nghĩa cá nhân và sự tha hóa quyền lực, trước hết chúng ta phải xây dựng cho được môi trường lành mạnh, trong sáng để mọi cán bộ, đảng viên có điều kiện rèn luyện, trước hết là những người có chức có quyền - người đứng đầu tổ chức, các địa phương, cơ quan, đơn vị… Phải xây dựng bằng được tổ chức Đảng bao gồm các cấp ủy Đảng, các ban cán sự Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

Bác Hồ từng chỉ rõ, để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ, đạo đức người đảng viên. Đồng thời phải thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng; phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc; kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh; công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.

Ở những tổ chức Đảng làm tốt những yêu cầu như vậy, người đứng đầu nhất định phải nêu gương, thường xuyên tự soi, tự sửa và đương nhiên chủ nghĩa cá nhân không có “đất sống”, quyền lực luôn được kiểm soát và giám sát. Vai trò kiểm soát quyền lực của cấp trên với tư cách là người lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra trực tiếp đối với tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp dưới phải được thực hiện nghiêm túc, trung thực và hiệu quả, đúng theo quy định. Việc giám sát quyền lực của quần chúng đối với các tổ chức Đảng và người đứng đầu thông qua MTTQ, các cơ quan dân cử, báo chí, truyền thông, công luận… cùng nhiều hình thức khác phải được tổ chức, duy trì theo tinh thần tạo mọi điều kiện để “dân biết”, “dân bàn”, “dân kiểm tra”.

Chống chủ nghĩa cá nhân và sự tha hóa quyền lực trong cán bộ, đảng viên là một bộ phận trong cuộc đấu tranh nhằm thực hiện kết luận và quy định mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã xác định, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của chúng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Theo số liệu được công bố, năm 2021 các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chuyển hơn 270 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định, cao hơn gấp 4 lần năm trước.

Cũng trong năm 2021 đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có cả các cán bộ cấp cao đương chức, đã nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Đặc biệt, mới đây, vụ án xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực đưa vào diện chỉ đạo.

Trung tướng LƯU PHƯỚC LƯỢNG

Tin cùng chuyên mục