Pháp luật

Chống thất thu thuế bất động sản: Kiến nghị trao thẩm quyền điều tra cho cơ quan thuế

SGGP
 Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 292/QĐ-BTC về việc phê duyệt, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và bất động sản.

Chống thất thu thuế bất động sản: Kiến nghị trao thẩm quyền điều tra cho cơ quan thuế

Từ thực trạng công tác quản lý thuế liên quan đến bất động sản tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, đề án xây dựng một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu liên quan đến bất động sản trong thời gian tới.

Cụ thể, đề án kiến nghị xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý; các hoạt động phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; tăng cường biện pháp thanh tra, kiểm tra đối với các khoản thu liên quan đến bất động sản... Ngoài ra, đề án cũng kiến nghị trao thẩm quyền điều tra, khởi tố về thuế cho cơ quan thuế; ký kết quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành để quản lý đối với các khoản thu về đất; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế; kiến nghị với UBND các cấp tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan trong công tác quản lý các khoản thu từ đất chống thất thu thuế…

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục