Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chọn chỉ dẫn xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

SGGP
Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một chủ trương quan trọng được Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI xác định. Thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả chủ trương này không chỉ góp phần trực tiếp vào việc xây dựng, củng cố các giá trị văn hóa, tính cách của con người mà còn tạo ra một sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của hệ thống chính trị TPHCM.

Để xây dựng và định hình nên những giá trị văn hóa mang tính đặc trưng của một đơn vị, địa phương thể hiện qua những giá trị vật chất và tinh thần, trước tiên cần xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ phải gắn bó chặt chẽ với việc phát huy các đặc trưng tính cách con người TPHCM là năng động, sáng tạo, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình.

Về giải pháp, ngoài không gian hiện hữu tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh như tủ sách, phòng trưng bày hay các cuộc triển lãm thì cũng cần lựa chọn nội dung phù hợp với những giá trị văn hóa con người TPHCM, để đẩy mạnh học tập, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, có thể lựa chọn học tập và tuyên truyền những giá trị điển hình của Bác, như tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, lòng nhân ái, yêu thương con người. Đây cũng là những giá trị có tính tương đồng rất cao với đặc tính con người Sài Gòn - TPHCM. 

Bên cạnh đó, để xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội thì mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định cụ thể nội dung xây dựng trong phạm vi đơn vị mình. Trong đó, phải chú trọng làm cho những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự lan tỏa và thấm sâu vào hoạt động, việc làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chẳng hạn, trong một cơ quan chính quyền, nhất là nơi có sự tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, cần lựa chọn một số giá trị cơ bản nhất trong phong cách làm việc và ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân, là “công bộc của nhân dân”. Ở đó, phải lấy gần gũi, thấu hiểu, chia sẻ, chí công vô tư, đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết… để làm tiêu chí xây dựng phong cách làm việc. Từ đó hình thành văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức TPHCM.

Hay trong bệnh viện, cần phải chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức của đội ngũ y, bác sĩ theo tinh thần “Lương y phải như từ mẫu”... Lựa chọn những chỉ dẫn cốt lõi nhất của Người để xây dựng đơn vị, văn hóa ứng xử của đội ngũ viên chức, từ đó từng bước tạo ra chuyển biến tích cực trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Làm được như vậy thì trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM sẽ có một điểm nhấn nổi bật, đó là văn hóa chính trị thể hiện qua văn hóa của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thật sự thấm đẫm và lan tỏa được những giá trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sâu sắc.

TS THẠCH KIM HIẾU, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM

Tin cùng chuyên mục