Kinh tế

Cholimex Food chia cổ tức đến 50% mệnh giá

SGGP
Tại Đại hội cổ đông năm 2020, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food) đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức lên đến 50%/mệnh giá (tăng 66,7% so với năm trước).

Cholimex Food chia cổ tức đến 50% mệnh giá

Sở dĩ có kết quả này là nhờ tổng doanh thu trong năm của Cholimex Food đạt gần 2.200 tỷ đồng, trong đó hoạt động xuất khẩu đã mở rộng hơn 30 quốc gia, với doanh thu đạt hơn 600 tỷ đồng (tăng gần 20%); doanh thu nội địa đạt hơn 1.570 tỷ đồng (tăng 8,5%).

Từ đó, dẫn đến kết quả lợi nhuận trước thuế năm qua của công ty lên đến hơn 208 tỷ đồng (tăng trưởng 60% so năm trước), cao hơn vốn pháp định của công ty. Do vậy, bên cạnh chia cổ tức, công ty còn trích lập và đầu tư, nâng cấp trang thiết bị máy móc, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh.

Dù tình hình dịch Covid-19 kéo dài, đại hội vẫn thông qua mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Cholimex Food với doanh thu 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường để đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức trên 15%.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục