Hợp tác kinh tế và đầu tư

Cholimex đạt lợi nhuận trước thuế gần 142 tỷ đồng

SGGP
Tại đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) mới đây, HĐQT Cholimex cho biết, kết quả kinh doanh và đầu tư năm tài chính (hợp nhất) có tổng doanh thu hơn 443 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 142 tỷ đồng, vượt 97% kế hoạch. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng, vượt 109% kế hoạch, do vậy lợi nhuận phân phối đạt 82 tỷ đồng, vượt 106% kế hoạch. Cổ tức từ hoạt động góp vốn tại một số công ty cổ phần cũng đạt ở mức cao. Như Công ty CP Thực phẩm Cholimex chi cổ tức đến 30%, Công ty CP Tanimex chi cổ tức đạt 25%, Công ty CP KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức chi cổ tức bằng 100% mệnh giá. Ngoài ra có 4 doanh nghiệp khác mới hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không có khả năng chi cổ tức.

HÀN NA

Tin cùng chuyên mục