Kinh tế

Cho phép tiếp tục lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan đến khi công bố hết dịch Covid-19

SGGPO
Cuối chiều 8-12, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

UBTVQH tiến hành biểu quyết

UBTVQH tiến hành biểu quyết

Theo đó, cho phép hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã hết thời hạn lưu giữ theo quy định tại Điều 47, Điều 61 Luật Hải quan (bao gồm cả thời gian gia hạn) phát sinh trong thời gian Thủ tướng Chính phủ công bố dịch Covid-19 theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1-4-2020, được tiếp tục lưu giữ đến ngày cơ quan, người có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc và được gia hạn một lần không quá 12 tháng kể từ thời điểm công bố hết dịch.

Cho phép tiếp tục lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan đến khi công bố hết dịch Covid-19 ảnh 1 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp 

Thẩm quyền gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục