Chuyện người nữ chủ trọ vào Đảng

Chuyện người nữ chủ trọ vào Đảng

Chi bộ khu phố 4, phường 7 (quận 8, TPHCM) vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 nữ quần chúng; trong đó lần đầu tiên ở quận, một nữ chủ nhà trọ (chị Phan Dương Thanh Nhanh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ phường 7) được kết nạp vào Đảng.

Xây dựng Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TPHCM, ngày 23-9-2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Nhân tố quyết định vai trò đầu tàu của TPHCM

Từ tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện thành công Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho thấy đây là nhiệm vụ rất nặng nề và lâu dài, quyết định đến sự phát triển của TPHCM nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung.