Đại biểu Quốc hội Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) phát biểu tại phiên họp.  Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn

Ngày 22-10, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch năm 2020; dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; nghe và thảo luận về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) sau khi đã được giải trình, tiếp thu, chỉnh lý.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính