Cơ quan trả lời

Chính sách đối với người từng làm du kích

SGGP
Trường hợp của ông Huỳnh Văn Cần có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 6-1948 đến năm 1950, sẽ được giải quyết chế độ trợ cấp một lần diện đối tượng “người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế”.

Tôi là du kích tại địa phương từ tháng 6-1948 đến năm 1950. Tôi đến phường hỏi chính sách chế độ đối với người có thời gian làm du kích, nhưng phường nói đã trả đủ rồi. Vậy chính sách của tôi được hưởng như thế nào, cần liên hệ cơ quan nào, ở đâu? Ông HUỲNH VĂN CẦN (ngụ phường 16 quận 4, TPHCM)

Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM: Trường hợp của ông Huỳnh Văn Cần có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 6-1948 đến năm 1950, sẽ được giải quyết chế độ trợ cấp một lần diện đối tượng “người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế” theo Điều 30, và hưởng chế độ chính sách theo Điều 31 quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16-7-2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều kiện được giải quyết chế độ chính sách là đã được tổng kết khen thưởng thành tích kháng chiến bằng hình thức Huân chương Kháng chiến, hoặc Huy chương Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Trường hợp chưa được khen thưởng huân chương, huy chương đề nghị ông liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM thuộc Sở Nội vụ TPHCM, hoặc bộ phận thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ thuộc UBND quận 4 để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp huân chương, huy chương. Trường hợp ông Cần đã được khen thưởng huân chương, huy chương mà chưa được hưởng chế độ đã nêu, đề nghị ông liên hệ Phòng LĐTB-XH quận 4 để được giải quyết. 

MẠNH HÒA (ghi)

Tin cùng chuyên mục