Cơ quan trả lời

Chính sách BHYT với người thuộc 2 diện hưu trí và kháng chiến

SGGP
° Tôi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) diện hưu trí, mã HT2, mức hưởng 100%, tôi cũng là người tham gia kháng chiến. Tôi bị ung thư gan, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và được hưởng ưu tiên không phải xếp hàng. 

Tuy nhiên, giờ đây, bệnh viện chỉ ưu tiên không xếp hàng với diện BHYT có mã KC (dành cho người tham gia kháng chiến); còn người có thẻ mã HT2 thì vẫn phải xếp hàng. Tôi đã ghé Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bình Chánh để đổi thẻ từ mã HT sang mã KC, nhưng BHXH huyện Bình Chánh không đổi. Tôi cần làm thế nào để đổi được thẻ? (Ông PHẠM HỒNG THANH, huyện Bình Chánh, TPHCM)

° Giám đốc BHXH TPHCM PHAN VĂN MẾN: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng; trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. 

Ông thuộc đối tượng tham gia BHYT diện hưu trí (nhóm 2, mức hưởng 95%), đồng thời, ông cũng là đối tượng tham gia BHYT diện kháng chiến (nhóm 3, mức hưởng 100%). Đối chiếu quy định, ông đang hưởng lương hưu - thuộc nhóm 2, là nhóm có thứ tự cao hơn đối tượng người tham gia kháng chiến - thuộc nhóm 3. Vì thế, BHXH huyện Bình Chánh cấp thẻ BHYT cho ông theo diện hưu trí (ký hiệu: HT).

Tuy nhiên, mức hưởng BHYT theo diện hưu trí chỉ là 95%, còn mức hưởng BHYT theo diện kháng chiến là 100%. Vì thế, để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho ông, BHXH huyện đã cấp thẻ BHYT thuộc nhóm cao hơn - nhóm 2 (hưu trí), kết hợp với quyền lợi cao nhất (ký hiệu: 2), theo mức hưởng BHYT của người tham gia kháng chiến. Việc cấp thẻ như vậy là đúng theo quy định. Ông có thể trao đổi thêm với bệnh viện để hưởng ưu tiên khi khám chữa bệnh.

MẠNH HÒA ghi

Tin cùng chuyên mục