Xã hội

Chính phủ yêu cầu các địa phương bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ ​

SGGPO
Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ và các bộ liên quan, 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về giải pháp bố trí đối với đội viên đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo quy định của Chính phủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), đội viên đề án được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tính đến tháng 12 -2020 (khi kết thúc đề án), có 67 đội viên được bố trí, tuyển dụng thành cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện và viên chức; 385 đội viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên có nguyện vọng nhưng chưa được bố trí công tác; có 48 đội viên không có nhu cầu bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, các địa phương nơi đội viên công tác đều có nhu cầu tiếp tục sử dụng đội ngũ này nhưng gặp khó khăn về biên chế, vị trí việc làm nên chưa kịp thời bố trí đối với đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Để bảo đảm xuyên suốt chủ trương, chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại địa bàn khó khăn, bảo đảm quyền lợi cho các đội viên đã có thời gian công tác, cống hiến, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ và các bộ liên quan, 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

UBND các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện đề án có trách nhiệm xây dựng phương án và thực hiện việc tuyển dụng, bố trí đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc làm công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, hoàn thành trước ngày 31-12-2025. 

Chính phủ yêu cầu, trong thời gian chờ địa phương thực hiện việc tuyển dụng, bố trí công tác, các đội viên tiếp tục được ký hợp đồng lao động để làm việc tại xã nơi đang công tác và hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Phải bố trí kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương của địa phương để chi trả chế độ, chính sách cho đội viên đề án tiếp tục công tác tại xã; giải quyết chế độ, chính sách theo quy định đối với đội viên không có nhu cầu bố trí, tiếp tục công tác tại xã.

 

Việc tuyển chọn và đưa trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30-9-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một chủ trương đúng đắn, trên cơ sở đó đã xây dựng được một đội ngũ trí thức trẻ ưu tú, có ý thức phấn đấu (75,2% đội viên đã được kết nạp vào Đảng), đã được rèn luyện thử thách trong thực tiễn cơ sở, có những cống hiến và thành tích nhất định trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho bà con nhân dân ở 500 xã vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, biên giới, hải đảo...

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục